Εικόνες χειροποίητες

Εικόνα Αρχάγγελος Γαβριήλ ΑΓ02
Εικόνα Αρχάγγελος Γαβριήλ ΑΓ02
Εικόνα Αρχάγγελος Γαβριήλ ΑΓ02

Εικόνα Αρχάγγελος Γαβριήλ ΑΓ02
Χειροποίητη εικόνα με την μορφή του αρχαγγέλου Γαβτιήλ

35.00 Προσθήκη στο καλάθι
Εικόνα Αρχάγγελος Μιχαήλ ΑΓ01
Εικόνα Αρχάγγελος Μιχαήλ ΑΓ01
Εικόνα Αρχάγγελος Μιχαήλ ΑΓ01

Εικόνα Αρχάγγελος Μιχαήλ ΑΓ01
Χειροποίητη εικόνα με την μορφή ενός του αρχαγγέλου Μιχαήλ

35.00 Προσθήκη στο καλάθι